Micro learning

Home / Product  / Micro learning

– MICRO LEARNING –

Het magische getal 3

Microlearnings zijn korte complete leeractiviteiten die direct te vinden zijn als je ze nodig hebt. Kleine brokjes kennis die in verschillende vormen worden aangeboden. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en maken dat je snel dingen vindt op het moment dat je de kennis nodig hebt. De kern van Microlearning is ’’leer 3 minuten leren per dag en onthoud 3 dingen’’. Dat werkt! Maar waar komen die 3’en vandaan? De grondlegger van deze gedachte is John Sweller. Hij is de bedenker van de ‘Cognitive Load Theory’ (CLT). Oftewel, de ‘Cognitieve Belastingtheorie’. Deze theorie gaat over het belasten van het korte termijngeheugen.

De kern van de theorie is dat als je teveel informatie in het korte termijn geheugen stopt, er niets overgedragen kan worden aan het lange termijn geheugen. Om informatie in het lange termijn geheugen te krijgen, moet je de informatie repeteren en koppelen aan al opgeslagen informatie. Helaas past er in het korte termijngeheugen maar een kleine hoeveelheid informatie. Pas nadat die informatie is overgebracht naar het lange termijn geheugen, is er weer plaats in het korte termijn geheugen. Als je wilt leren zal je dus efficiënt met je korte termijn geheugen om moeten gaan.

John Sweller heeft bewezen dat door kleine brokjes informatie aan te bieden en die te laten verwerken, je weer ruimte krijgt voor een nieuw brokje informatie. Volgens Sweller kan het korte termijn geheugen maximaal 2 tot 4 elementen per moment onthouden voor maximaal 20 seconden. We hebben dus ruimte voor 3 elementen per moment.

Een kleine nuance in deze uitspraak is nodig. Als je echt ermee gaat oefenen kan je per keer rond de zeven elementen onthouden in je korte termijn geheugen. Maar dat kan alleen als dat zaken zijn die geen onderlinge relaties hebben, zoals een telefoonnummer. Op het moment dat er verbanden zijn, kan je maximaal drie dingen onthouden. Vandaar dat we steeds zeggen dat je voor microlearning maximaal drie dingen moet laten onthouden per leerdoel.

De theorie van cognitieve load gaat over het simultaan multi-processen onthouden. Daarmee bedoelt Sweller dat we naast de te onthouden zaken, ook verbanden tussen die elementen hebben. Bij een taal is het helder: woordjes stampen heeft weinig samenhang. Daar kun je er meer dan 3 van onthouden. Als je daarna met de woorden zinnen moet gaan maken is het moeilijker. Je moet dan zowel de woorden als de zaken met een hoge cognitieve load (zinsbouw, werkwoordsvormen, onderwerp) op hetzelfde moment naast elkaar zetten. Dat vergt nogal wat van het geheugen, doordat er veel samenhang in zit.

Vanuit deze gedachte is het bijvoorbeeld niet handig om met bewegende beelden te werken voor een iemand die helemaal nieuw is in een onderwerp. De beelden van 3 seconden geleden worden dan niet onthouden als men weer nieuwe boodschappen krijgt. De effectieve aanpak is om de gebruiker eerst op hun eigen tempo kort kennis te laten maken met de verschillende onderdelen. De tijd die ze hiervoor krijgen moeten ze zelf kunnen beïnvloeden. Daarna laat je de samenhang zien en vervolgens ga je de onderdelen uitgebreid uitleggen, waarna nog een keer de samenhang wordt aangeboden. Door zo te werken ga je een aha-beleving krijgen.

Sweller zijn theorie en uitwerking nemen we altijd mee als we microlearnings ontwerpen. Samenvattend, het gaat om 3 dingen te onthouden per microlearning in een leerinterventie van maximaal 3 minuten.


Direct antwoord op uw vragen? Bel ons op 030 – 691 0367.